Language Kyoiku kanji: Fourth Grade

By JREF · Nov 16, 2011 ·
 1. JREF
  Kyōiku kanji (教育漢字) also known as gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表) are the 1006 “education” or essential kanji designated by the Japanese Ministry of Education to be learned by 6th grade.

  Fourth grade (200 kanji)

  KanjiMeaningOnKun
  notfu or bu-
  conflictaraso-u
  attachfutsu-ku
  ordersrei-
  sincei-
  go-betweenchūnaka
  transmitdentsuta-eru
  rankikurai
  lowteihiku-i
  examplereitato-eru
  便convenienceben or bintayo-ri
  trustshin-
  storagekura
  climate-
  borrowshakuka-riru
  halttei-
  healthyken-
  sidesokukawa
  workhatara-ku
  hundred millionoku-
  portent or trillionchōkiza-shi
  childji or ni-
  togetherkyōtomo
  soldierhei or hyōtsuwamono
  codeten-
  coolreitsume-tai or hi-eru or sa-meru
  firstshohatsu or haji-me
  separatebetsuwaka-reru
  profitri-
  printingsatsusu-ru
  vice-fuku-
  achievement-
  addkakuwa-eru
  toildotsuto-meru
  labornegira-u
  courageisa-mu
  wraptsutsu-mu
  graduatesotsu-
  cooperationkyō-
  simpletan-
  Dr.haku-
  markinshirushi
  participatesanmai-ru
  historyshi-
  directorshi-
  eachkakuono-ono
  tellkokutsu-geru
  circumferenceshūmawa-ri
  chantshōtona-eru
  rejoicekiyoroko-bu
  containerkiutsuwa
  surroundikako-u
  hardenkokata-maru
  modelkeikata
  public chamber-
  saltenshio
  gentlemanshi-
  changehenka-waru
  husbandfu fuu buotto
  loseshitsuushina-u
  likesu-ku or kono-mu
  seasonski-
  grandchildsonmago
  perfectkan-
  government officialkan-
  harmgai-
  guesssatsu-
  nestsu
  distinctionsa-
  hopekimare
  seatseki-
  sashtaiobi
  bottomteisoko
  urban prefecturefu-
  ease-
  buildkenta-teru
  diameterkei-
  juniorto-
  acquiretokue-ru
  without failhitsukanara-zu
  thoughtnen-
  love ai-
  becomeseina-ru
  warsenikusa or tataka-u
  foldsetsuo-ru
  raisekyoa-geru
  reformationkaiarata-meru
  salvationkyūsuku-u
  failurehaiyabu-reru
  scattersanchi-ru
  feeryō-
  national flagkihata
  previoussaku-
  scenerykei-
  mostsaimo or motto-mo
  hopenozo-mu
  un-miima-da
  endmatsusue
  tagsatsufuda
  lumberzai-
  bundlesokutaba or tsuka
  pineshōmatsu
  fruit, accomplishkaha-tasu
  prosperityeisaka-eru
  planan-
  apricotbaiume
  contraptionkai-
  poleskyokukiwa-meru
  signposthyō-
  machinekihata
  lackketsuka-keru
  curriculumreki-
  remainderzannoko-ru
  killsatsukoro-su
  poisondoku-
  family nameshiuji
  peoplemintami
  requestkyūmoto-mu
  governchi or jiosa-meru or nao-ru
  method-
  crykyūna-ku
  shallowsenasa-i
  batheyokuabi-ru
  puresei or shōkiyo-raka
  fullmanmi-chiru
  fishingryō or gyōasa-ru
  lamphi
  nothingmu or buna-i
  sozen or nenshika-shi
  bakeshōya-ku
  illuminateshōte-rasu
  heatnetsuatsu-i
  breedbokumaki
  specialtoku-
  give birthsanu-mu
  targettekimato
  government ministrysho or seihabu-ku
  celebrateshukuiwa-u
  ballothyō-
  kind or seedshutane
  accumulatesekitsu-mu
  emulatekyōkiso-u
  laughshōwara-u
  pipekankuda
  nodesetsufushi
  flourfunko or kona
  chronicleki-
  promiseyaku-
  tieketsumusu-bu or yu-u
  salarykyūtama-u
  continuezokutsudu-ku
  putchio-ku
  old mano-iru
  stomachi-
  veinmyaku-
  intestineschō-
  retainershin-
  cruise-
  goodryōyo-i
  artgei-
  budgame
  Englandei-
  vegetablesaina
  citygaimachi
  clothesikoromo
  needi-ru
  memorizekakuobo-eru or sa-meru
  observekanmi-ru
  instructionkun-
  testshikokoromi-ru or tame-su
  theorysetsuto-ku
  sectionka-
  deliberationgi-
  elephantzō or shō-
  freightka-
  savingschota-meru
  expensehitsui-yasu
  prizeshō-
  armygun-
  wheelrinwa
  resignjiya-meru
  environshenata-ri
  take alongrentsu-reru or tsura-neru
  attain-tachi
  choosesenera-bu
  countygun-
  quantityryō-
  recordroku-
  mirrorkyōkagami
  relatedkanseki
  landriku-
  grouptai-
  quietseishizu-ka
  obeyjun-
  requestgannega-u
  sortrui-
  flyhito-bu
  mealhanmeshi
  fosteryashina-u
  testken-

Comments

In order to add your comment please sign up and become a member of JREF through the registration form at the top right of the page; you can also sign up under your Facebook, Twitter, or Google+ account.
 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice