Language Kyoiku kanji: Third Grade

By JREF · Nov 16, 2011 ·
 1. JREF
  Kyōiku kanji (教育漢字) also known as gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表) are the 1006 “education” or essential kanji designated by the Japanese Ministry of Education to be learned by 6th grade.

  Third grade (200 kanji)

  KanjiMeaningOnKun
  pairchō-
  worldsei or seyo
  bothryō-
  mastershunushi or omo
  rideno-ru
  in advanceyo-
  abstract thingjikoto
  serveshitsuka-eru
  othertahoka
  substitutedai or taika-waru or yo
  dwellsu-mu
  使useshitsuka-u
  person in chargekeikakari or kaka-ru
  doublebai-
  wholezenmatta-ku
  toolgu-
  copyshautsu-su
  rowretsu-
  helpjotasu-keru
  diligencebentsuto-meru
  moveugo-ku
  winshōka-tsu
  disguise or -ificationkaba-keru
  wardku-
  doctori-
  leavekyo or kosa-ru
  anti-hanso-ru
  takeshuto-ru
  receivejuu-keru
  number-
  face(v.)mu-kau
  youkunkimi
  flavormiaji or aji-wau
  lifemeiinochi
  peace, sumwa-
  articlehinshina
  memberin-
  commerceshō-
  questionmonto-u or ton
  slope-saka
  centerō-
  beginshihaji-meru
  committeeiyuda-neru
  protectshumamo-ru
  cheapanyasu-i
  fixtei or jōsada-meru
  fruit or contentjitsumi or mino-ru
  guestkyaku-
  Shinto shrine or prince (princess)kyūmiya
  宿innshukuyado or yado-ru
  coldkansamu-i
  oppositetai-
  officekyoku-
  premiseokuya
  shoregankishi
  islandshima
  stateshū-
  account bookchō-
  flathei or byōtai-ra or hira
  happinesssaiwa-i or shiawa-se
  degrees or occurrencesdo-
  warehouseko-
  gardenteiniwa
  styleshiki-
  roleyaku-
  waittaima-tsu
  hurrykyūiso-gu
  breathsokuiki
  badakuwaru-i
  sadhikana-shii
  thought-
  ideai-
  feelkan-
  placeshotokoro
  hitdau-tsu
  throwna-geru
  pick up-hiro-u
  holdjimo-tsu
  fingershiyubi or sa-su
  releasehana-su
  put in orderseitotono-eru
  tripryotabi
  tribezoku-
  long ago-mukashi
  clearshō-
  hotshoatsu-i
  darkankura-i
  sheet music or crookedkyokuma-garu
  be or possession"a-ru
  clothesfuku-
  period of timeki-
  boardhan or banita
  pillarchūhashira
  rootkonne
  plantshokuu-eru
  businessgyō-
  appearance or Mr (Mrs or Ms)sama
  sideōyoko
  bridgekyōhashi
  nextjitsugi or tsu-gu
  toothshiha
  deathshishi-nu
  icehyōkōri
  decideketsuki-meru
  oilyuabura
  wavehanami
  pourchūsoso-gu
  swimeioyo-gu
  ocean, western-
  streamryūnaga-reru
  extinguishshōki-eru or ke-su
  deepshinfuka-i
  warmonatata-kai
  harborminato
  lakekomizūmi
  hot wateryu
  Chinakan-
  charcoaltansumi
  thingbutsu or motsumono
  ballkyūtama
  reasonyū or yu yoshi
  say-mō-su
  worldkai-
  agricultural field-hata or hatake
  sickbyōyamai
  departurehatsu-
  climbtō or tonobo-ru
  skinhikawa
  dishsara
  mutualai
  prefectureken-
  trueshinma
  wear or arrivechakuki-ru or tsu-ku
  shorttanmijika-i
  sharpenkento-gu
  thanksrei-
  god(s)shin or jinkami
  festivalsaimatsu-ri
  luckfuku-
  secondbyō-
  researchkyū-
  chaptershō-
  juvenile-
  whistletekifue
  ordinal number prefixdai-
  writing brushhitsufude
  classhito-shii
  box-hako
  rankkyū-
  endshūo-waru
  greenryokumidori
  practicerenne-ru
  sheephitsuji
  beautybiutsuku-shii
  learnshūnara-u
  someoneshamono
  nurtureikusoda-tsu
  sufferkukuru-shii or niga-i
  luggagekani
  fallrakuo-chiru
  leafha
  medicineyakukusuri
  bloodketsuchi
  list or surfacehyōomote or arawa-su
  poemshi-
  調investigatechōshira-beru
  discussdan-
  beanstō or zumame
  losefuma-keru or o-u
  wake upkio-kiru
  roadroji
  bodyshinmi
  revolvetenkoro-bu
  lightkeikaru-i
  farming-
  returnhenkae-su
  followtsuio-u
  sendoku-ru
  fastsokuhaya-i
  advanceshinsusu-mu
  playaso-bu
  carryunhako-bu
  partbu-
  metropolisto or tsumiyako
  distributehaikuba-ru
  rice wineshusake or saka
  heavyjū or chōomo-i or kasa-neru
  irontetsu-
  silvergin-
  openkaihira-ku or a-ku
  institutionin-
  sunshine-
  floor of a buildingkai-
  collectshūatsu-maru
  facemen omo-te or tsura
  topicdai-
  drinkinno-mu
  public buildingkan-
  stationeki-
  nosebihana

Comments

In order to add your comment please sign up and become a member of JREF through the registration form at the top right of the page; you can also sign up under your Facebook, Twitter, or Google+ account.
 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice